خرید محصولات جنرال مکس جنرال مکس از بانه

به این محصول امتیاز دهید !

16,500,000 تومان

 دارای ظرفیت 24000 بی تی یو
 عملکرد سرمایش و گرمایش
 کمپروسور GMCC Ph370
 پشتیبانی از گاز R410A
 وزن 16 کیلو گرم
 اسپلیت تک پنل

به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 12000 بی تی یو
 پشتیبانی از گازمبرد R410A
 بهره وری از فناوری اینورتر
 عملکرد سرمایش، گرمایش
 دارای کمپروسور روتاری
 پرتاب باد چهار جهت

به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 18000 بی تی یو
 عملکرد سرمایش و گرمایش
 کمپروسور Highly Sl310
 پشتیبانی از گاز R410A
 وزن 12 کیلو گرم
 اسپلیت تک پنل
 

به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 18000 بی تی یو
 پشتیبانی از گازمبرد R410A
 بهره وری از فناوری اینورتر
 عملکرد سرمایش، گرمایش
 دارای کمپروسور روتاری
 پرتاب باد چهار جهت

به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 30000 بی تی یو
 عملکرد سرمایش و گرمایش
 کمپروسور GMCC PA301
 پشتیبانی از گاز R410A
 وزن 16 کیلو گرم
 اسپلیت تک پنل
 

به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 12000 بی تی یو
 عملکرد سرمایش و گرمایش
 کمپروسور landa qx-b193
 پشتیبانی از گاز R410A
 وزن 7 کیلو گرم
 اسپلیت تک پنل