خرید محصولات اجنرال اجنرال از بانه

کولر گازی دی جنرال سرد و گرم 24000 مدل GL-H24K152B
به این محصول امتیاز دهید !

16,000,000 تومان

 دارای ظرفیت 24000 بی تی یو
 پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایش، گرمایش
 پرتاب باد چهار جهت
 کمپروسور روتاری
 اسپلیت دیواری

کولر گازی دی جنرال سرد و گرم 12000 مدل GL-H12K152B
به این محصول امتیاز دهید !

8,500,000 تومان

 دارای ظرفیت 12000 بی تی یو
 پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایش، گرمایش
 پرتاب باد چهار جهت
 کمپروسور روتاری
 اسپلیت دیواری

کولر گازی دی جنرال سرد و گرم 30000 مدل GL-H30K152B
به این محصول امتیاز دهید !

17,300,000 تومان

 دارای ظرفیت 30000 بی تی یو
 پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایش، گرمایش
 پرتاب باد چهار جهت
 کمپروسور روتاری
 اسپلیت دیواری

کولر گازی 24000 اجنرال مدل ASGA24FUTB-U
به این محصول امتیاز دهید !

28,500,000 تومان

  دارای ظرفیت 24000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
  بهره وری از فناوری اینورتر
  دارای عملکرد سرمایشی
  دارای کمپروسور روتاری
  کلاس آب و هوایی T3
 

کولر گازی 24000 اجنرال مدل  AOGA24FUTBRU
به این محصول امتیاز دهید !

18,500,000 تومان

 دارای ظرفیت 24000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایشی گرمایشی
  دارای کمپروسور اسکرول
  کلاس آب و هوایی T3
 اسپلیت دیواری
 

کولر گازی 30000 اجنرال مدل  AOGA30FUTBRU
به این محصول امتیاز دهید !

35,000,000 تومان

 دارای ظرفیت 30000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایشی گرمایشی
  دارای کمپروسور اسکرول
  کلاس آب و هوایی T3
 اسپلیت دیواری
 

کولر گازی 18000 اجنرال مدل AOGA18FUTBRU
به این محصول امتیاز دهید !

25,500,000 تومان

 دارای ظرفیت 18000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایشی گرمایشی
  دارای کمپروسور اسکرول
  کلاس آب و هوایی T3
 اسپلیت دیواری
 

کولر گازی 30000 اجنرال مدل ASGA30FUTB-U
به این محصول امتیاز دهید !

39,500,000 تومان

  دارای ظرفیت 30000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
  بهره وری از فناوری اینورتر
  دارای عملکرد سرمایشی
  دارای کمپروسور روتاری
  کلاس آب و هوایی T3
 

کولر گازی 36000 اجنرال مدل AOGA36FUTBRU
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 36000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایشی گرمایشی
  دارای کمپروسور اسکرول
  کلاس آب و هوایی T3
 اسپلیت دیواری
 

کولر گازی 18000 اجنرال مدل ASGA18FUTB-U
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

  دارای ظرفیت 18000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
  بهره وری از فناوری اینورتر
  دارای عملکرد سرمایشی
  دارای کمپروسور روتاری
  کلاس آب و هوایی T3
 

کولر گازی 36000 اجنرال مدل ASGA36FUTB-U
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

  دارای ظرفیت 36000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
  بهره وری از فناوری اینورتر
  دارای عملکرد سرمایشی
  دارای کمپروسور روتاری
  کلاس آب و هوایی T3
 

کولر گازی دی جنرال سرد و گرم 18000 مدل GL-H18K152B
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 18000 بی تی یو
 پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایش، گرمایش
 پرتاب باد چهار جهت
 کمپروسور روتاری
 اسپلیت دیواری